" דיון בוועדת משנה מקומית להפקדה
13391
  07/09/2009 :
 

:

 

.

1.

i. , " / ( ) . .

, "9988:

ii. 30% . .

iii. , .

iv. " " " 9988:

 

2.

v. : - 1.30 '.

vi. 0.50 ' .

vii. . , .

viii. 7 .

ix. : .

x. . . " 9988.

3. " "9988:

-85 " . .

4.

xi. ( ) . " 9988. .

xii.4 . " " ". ".

xiii.

5.

xiv. , , " 9988.

xv. : , .

xvi. . . . " 9988.

xvii. .

 

.

1. 4 3 " 2 . .

2. , ' .

3. 3 .

4. : -, -, . - .

5. 1950/0211.01.

6. , .

7. .

8. " 197 .

9. 107 113 - 138 30026.

:

" 1965.

- .